Szubiński Dom Kultury
Strona główna » Zamówienia Publiczne

Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury, ul. Kcyńska 13 w Szubinie

zamawiający: Szubiński Dom Kultury
nr sprawy: 2/P/SzDK/2019
termin składania ofert: 14 stycznia 2020, godz. 11:00
termin otwarcia ofert: 14 stycznia 2020, godz. 11:30
miejsce składania ofert: Szubiński Dom Kultury, ul. Kcyńska 13, 89-200 Szubin, biuro SzDK, pierwsze piętro

Dokumentacja techniczna do pobrania: więcej

Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury, ul. Kcyńska 13 w Szubinie

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

zamawiający: Szubiński Dom Kultury
nr sprawy: 1/P/SzDK/2019
termin składania ofert: 9 grudnia 2019, godz. 11:00
miejsce składania ofert: Szubiński Dom Kultury, ul. Kcyńska 13, 89-200 Szubin, biuro SzDK, pierwsze piętro

» więcej

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żędowie

Wykonawcą robót był Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „RODBUD” Robert Dykiel z siedzibą w Kielcach.

Zakres prac obejmował:

- docieplenie fundamentów, ścian zewnętrznych, podłóg oraz stropodachu
- wykonanie elewacji budynku
- wymianę instalacji elektrycznej, montaż nowych opraw oświetleniowych
- wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej, montaż naziemnego zbiornika gazu [ ... ] » więcej

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Retkowie

Wykonawcą robót był Zakład Usług Remontowo-Budowlanych GRAC-BUD Grzegorz Mróz z siedzibą w miejscowości Ostrowo.

Zakres prac obejmował:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- ocieplenie strefy cokołowej i stropodachu budynku
- ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie elewacji budynku
- wymianę rynien i rur spustowych
- wymianę zadaszenia nad drzwiami wejściowymi [ ... ] » więcej

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo

W dniu 21.12.2017 r. Gmina Szubin podpisała umowę o dofinansowanie Projektu pn. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo” nr RPKP.03.05.01-04-0037/17 współfinansowanego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT [ ... ] » więcej

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania » więcej

Zamówienie na montaż i dostawę estrady mobilnej

Dyrektor Szubińskiego Domu Kultury z siedzibą w SZUBINIE przy ulicy Kcyńskiej 13


tel: 052 384-82-35, fax: 052 384-04-21
e-mail: szdk@szubin.net http://bip.szdk.szubin.net/

zaprasza do składania ofert na

DOSTAWĘ I MONTAŻ ESTRADY MOBILNEJ

I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:


Dostawa i montaż kompletnej estrady [ ... ] » więcej


znaleziono 7, strona 1 z 1


BIP - Szubiński Dom Kultury - version: 1.0 - 2011-2022


InterMan 2011- 2022